Osaako koirasi luotettavasti sen, mitä haluaisit sen osaavan?

Koetko pystyväsi vaikuttamaan koiran käyttäytymiseen vai

tarvitsetko siihen yhä uudelleen erilaisia kikkoja ja

ulkopuolista apua? Tuntuuko koulutus loputtomalta 

vinkkien ja kikkojen etsinnältä? Olet silloin ehkä huomannut,

että erilaisia neuvoja, vinkkejä ja kikkoja on yhtä monta kuin

on niiden esittäjiäkin.

Koiran    tuloksellinen    koulutus    ei    kuitenkaan    ole    kikkailua    ja    loputonta kokeilua.    Se    on    ennen    kaikkea    mekaaninen    taitolaji,    jossa    jokainen    voi kehittyä.    Fyysisenä    suorituksena    se    ei    useimmille    ole    autolla    ajamista monimutkaisempaa.   Autokoulun   käytyäsi   osaat   ajaa   erilaisia   autoja   ilman, että käyt autokoulun yhä uudelleen erottaaksesi kaasun ja jarrun. Koiran   käytöksen   -      kuten   vaihtuvien   liikennetilanteiden   -   seuraaminen   on sitä   helpompaa,   mitä   paremmin   tietyt   perusasiat   olet   sisäistänyt   ja   oppinut automaatiotasolle     saakka.     Sen     vuoksi     kaikkein     tärkeimpänä     pidämme perustaitojen    harjoittelua    ja    koiranomistajan    omaa    halua    muuttaa    omaa toimintaansa. Tavoitteemme on tarjota sinulle työkalut, joilla voit selvitä ei ainoastaan nykyisen koirasi, vaan myös tulevien koiriesi kanssa.

TERVETULOA

KOULUTUKSET

EI JOKAISELLE JOTAKIN VAAN TARKOITUKSENMUKAISTA KOULUTUSTA TULOKSIA HALUAVALLE
“Those who do not move, do not notice their chains.” - Rosa Luxemburg
PERUSTASO Perustason kurssit sopivat kaikille ikään ja taitotasoon katsomatta.
JATKORYHMÄT Kun haluat syventää osaamistasi kouluttajana ja koirasi käyttäytymisen muokkaajana, löydät jatkoryhmistä sopivan ryhmän.
TOKO Kun osaat koirasi kanssa perusasiat, niiden pohjalle on yksinkertaista rakentaa vahvoja käytöksiä.
OLEMME SOMESSA
SIJAINTI TAMPERE
YHTEYSTIEDOT etunimi.sukunimi@iloisetoppijat.fi

ARVOT JA EETTISET PERIAATTEET

Koulutuksen    ja    oppimisen    koulutettuina    asiantuntijoina    ja    ammattilaisina    toimintamme    perustuu    tieteelliseen    tutkimustietoon.    Käsityksemme    koiran oppimisesta   pohjautuu   behavioristiseen   oppimiskäsitykseen,   ja   käytöksen   aikaansaamisen   tapana   pidämme   operanttia   ehdollistamista    positiivisen   vahvisteen avulla.    Eläinkäsityksemme    mukaan    koira    on    tunteva,    ajatteleva    ja    aktiivisesti    omaa    mielihyvää    hakeva    aktiivinen    toimija,    joka    oppii    oman    toiminnan seurauksista. Ihmisen   ymmärrämme   aktiivisena   toimijana,   jonka   tekemiin   nykyisiin   valintoihin   aikaisemmat   kokemukset   vaikuttavat   ja   joiden   päälle   uusi   tieto   rakentuu. Aikaisempi   tieto   voi   toimia   uuden   omaksumisen   hidasteena   tai   edistäjänä.   Oppimisen   prosessiluonteisuudesta   johtuen   koulutuksemme   ovat   lähtökohtaisesti kurssimuotoisia   ja   järjestelmällisesti   eteneviä   useamman   viikon   oppimiskokonaisuuksia,   jolloin   oman   aikaisemman   ja   nykyisen   tiedon   reflektoinnille   on riittävästi aikaa. Noudatamme Suomen eläintenkouluttajat ry:n eettisiä sääntöjä. Lue myös Mistä tunnistaa hyvän kouluttajan?
LUE LISÄÄ LUE LISÄÄ

TERVETULOA

Osaako koirasi luotettavasti sen, mitä

haluaisit sen osaavan? Koetko

pystyväsi vaikuttamaan koiran

käyttäytymiseen vai tarvitsetko siihen

yhä uudelleen erilaisia kikkoja ja

ulkopuolista apua? Tuntuuko koulutus

loputtomalta  vinkkien ja kikkojen

etsinnältä? Olet silloin ehkä

huomannut, että erilaisia neuvoja,

vinkkejä ja kikkoja on yhtä monta kuin

on niiden esittäjiäkin.

Koiran    tuloksellinen    koulutus    ei    kuitenkaan    ole kikkailua    ja    loputonta    kokeilua.    Se    on    ennen kaikkea   mekaaninen   taitolaji,   jossa   jokainen   voi kehittyä.   Fyysisenä   suorituksena   se   ei   useimmille ole        autolla        ajamista        monimutkaisempaa. Autokoulun    käytyäsi    osaat    ajaa    erilaisia    autoja ilman,     että     käyt     autokoulun     yhä     uudelleen erottaaksesi kaasun ja jarrun. Koiran       käytöksen       -              kuten       vaihtuvien liikennetilanteiden      -      seuraaminen      on      sitä helpompaa,   mitä   paremmin   tietyt   perusasiat   olet sisäistänyt   ja   oppinut   automaatiotasolle   saakka. Sen      vuoksi      kaikkein      tärkeimpänä      pidämme perustaitojen      harjoittelua      ja      koiranomistajan omaa halua muuttaa omaa toimintaansa. Tavoitteemme on tarjota sinulle työkalut, joilla voit selvitä ei ainoastaan nykyisen koirasi, vaan myös tulevien koiriesi kanssa.

KOULUTUKSET

EI JOKAISELLE JOTAKIN VAAN TARKOITUKSENMUKAISTA KOULUTUSTA TULOKSIA HALUAVALLE
PERUSTASO Perustason kurssit sopivat kaikille ikään ja taitotasoon katsomatta.
JATKORYHMÄT Kun haluat syventää osaamistasi kouluttajana ja koirasi käyttäytymisen muokkaajana, löydät jatkoryhmistä sopivan ryhmän.
TOKO Kun osaat koirasi kanssa perusasiat, niiden pohjalle on yksinkertaista rakentaa vahvoja käytöksiä.
“Those who do not move, do not notice their chains.” - Rosa Luxemburg

ARVOT JA EETTISET

PERIAATTEET

Koulutuksen   ja   oppimisen   koulutettuina   asiantuntijoina ja    ammattilaisina    toimintamme    perustuu    tieteelliseen tutkimustietoon.      Käsityksemme      koiran      oppimisesta pohjautuu      behavioristiseen      oppimiskäsitykseen,      ja käytöksen   aikaansaamisen   tapana   pidämme   operanttia ehdollistamista          positiivisen         vahvisteen         avulla. Eläinkäsityksemme   mukaan   koira   on   tunteva,   ajatteleva ja   aktiivisesti   omaa   mielihyvää   hakeva   toimija,   joka   oppii oman toiminnan seurauksista. Ihmisen     ymmärrämme     aktiivisena     toimijana,     jonka tekemiin   nykyisiin   valintoihin   aikaisemmat   kokemukset vaikuttavat     ja     joiden     päälle     uusi     tieto     rakentuu. Aikaisempi      tieto      voi      toimia      uuden      omaksumisen hidasteena              tai              edistäjänä.              Oppimisen prosessiluonteisuudesta    johtuen    koulutuksemme    ovat lähtökohtaisesti     kurssimuotoisia     ja     järjestelmällisesti eteneviä      useamman      viikon      oppimiskokonaisuuksia, jolloin       oman       aikaisemman       ja       nykyisen       tiedon reflektoinnille on riittävästi aikaa. Noudatamme Suomen eläintenkouluttajat ry:n eettisiä sääntöjä. Lue myös Mistä tunnistaa hyvän kouluttajan?
SIJAINTI TAMPERE
YHTEYSTIEDOT etunimi.sukunimi@iloisetoppijat.fi
OLEMME SOMESSA  
ILOISET OPPIJAT
ILOISET OPPIJAT