© Sami Nikkari
Iloiset Oppijat

Riikka Nikkari

Olen koulutukseltani varhaiskasvatustieteen kandidaatti ja filosofian maisteri. Olen tehnyt opintoja myös erityispedagogiikasta. Työskentelen lastentarhanopettajana Rovaniemen kaupungilla. Kuulun Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:een ja mahdollisesti tulevaisuudessa käytän koiria ja eläin- koulutusosaamistani työssäni. Oppimisessa minua kiinnostaa motivaation ja ilon herättäminen sekä erilaisten oppimistapojen ja -valmiuksien huomioiminen opetuksessa. Opettajana olen vasta alkutaipaleella – halu ja tarve kehittää omaa osaamista on arkeani. Ennen Iloisia Oppijoita olen toiminut kouluttajana Jyväskylän tokokerho ry:ssä ja hieman myös noutajakoirayhdistyksessä. Olen tutustunut useaan koiraharrastuslajiin, mutta halu oppia lisää eläinkoulutustekniikasta on siirtänyt huomion harrastamisesta oppimiseen ja sen ohjaamiseen. Kodeissani on ollut useita eri lemmikkieläinlajeja ja lapsuudessa myös lehmät sekä hevoset tulivat tutuiksi. Tällä hetkellä kotonamme on kaksi kultaistanoutajaa ja yksi rottweiler.
Aika Aihe Paikka 2015 Kriteerikurssi Joy of learning 2015 Treenaa taitojasi, kouluta koiraasi -kurssi Joy of learning 2014 Käytöshäiriöiden anatomia (verkkokurssi 2 op) Suomen eläinkoulutuskeskus Oy 2014 Koiran rotu- ja lajityypilliset ominaisuudet (luento)   Trainer’s Choice 2014 Koira-avusteisen työskentelyn koulutus / JAMK (koulutustekniikkaosion kouluttajana) Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2013 Koirien pelot ja niiden hoitaminen – seminaari David & Tuulia Appleby Heiluva Häntä 2013 Ärsykekontrolli (luento) Trainer’s Choice 2013 Perustaidot (luento)  Trainer’s Choice 2013 Operantin ehdollistamisen workshop 2 Trainer´s Choice 2013 Hajuerottelukoulutus Trainer’s Choice 2013 Hajukoirakoulutus WinNova 2012 Koulutusohjaajien koulutus - perustaidot (työpaja)   Trainer’s Choice 2012 Koulutusohjaajien koulutus - harjoitusten suunnittelu (työpaja) Trainer’s Choice 2012 Faktaa koirasta –seminaari 2012 Operantin ehdollistamisen workshop 1 Trainer’s Choice 2012 Eläinkoulutus noutajanomistajan silmin –kurssi (kouluttajana) Keski-Suomen Noutajakoirayhdistys ry 2011 Koulutusohjaajien koulutus (työpaja) Trainer’s Choice 2011 Noutopäivä (työpaja)   Trainer’s Choice 2011 Pentukurssi (kouluttajana) Keski-Suomen Noutajakoirayhdistys ry 2010 – 2013 Kouluttaja Jyväskylän tokokerho ry 2010 Tokon koulutusohjaaja –koulutus Kennelliitto 2010 Koulutuksen rakenne: Ärsykekontrolli (työpaja) Trainer’s Choice 2010 Koiran oppiminen (luento) Trainer’s Choice 2010 Koiran oppiminen (luento) Golden Ring –kesäleiri (Tommy Wirén / Trainer´s Choice) 2010 Koulutuksen rakenne: häiriöt/siedättäminen (työpaja) Trainer’s Choice 2010 Koulutuksen perusteet -kurssi Jyväskylän tokokerho ry 2008 Oppimispsykologian perusteet (verkkokurssi 2 op) Suomen eläinkoulutuskeskus Oy 2007 Kohti tottelevaisuuskoetta (kurssi) Koirakoulu Visio 2007 Agilityn tekniikka -leiri Suomen eläinkoulutuskeskus Oy