© Sami Nikkari
Iloiset Oppijat
Operantti ehdollistaminen on tieteellinen käsite, joka yksinkertaisesti sanottuna merkitsee oppimista käyttäytymisen seurauksista. Seuraukset voivat olla käytöstä lisääviä (=>vahviste), sitä vähentäviä (=>rankaisu), tai seuraukset voivat olla myös neutraaleja (=>sammuttavia). Eläinkoulutuksessa sanaan “positiivinen” ei sisälly tunnesisältöä, vaan merkitys on puhtaan matemaattinen: jotain lisätään ympäristöön. Palkkion käyttö on eläimen tavoitteleman miellyttävän asian lisäämistä eläimen ympäristöön, jolloin myös käyttäytymisen todennäköisyys tapahtua uudelleen lisääntyy. Operantti ehdollistaminen positiivisen vahvisteen avulla tarkoittaa halutun käyttäytymisen lisäämistä palkitsemalla koira jollain sen tavoittelemalla asialla. Periaate on varsin yksinkertainen: sitä saat, mitä vahvistat. On lopulta vahvisteen toimivuudesta ja kouluttajan taidoista kiinni, saatko kuitenkaan sitä mitä olit ajatellut. Suurinpaan osaan koulutusongelmista syy löytyy toimimattomasta vahvisteesta ja sen oikeanlaisen käytön puutteista. Tämän oppimisessa me voimme halutessasi auttaa. Operantti ehdollistaminen ja positiivinen vahviste yhdistetään usein myös ns. naksutinkoulutukseen. Tarkasti ottaen ne eivät ole kuitenkaan täysin samoja asioita: operantti ehdollistaminen on tiedettä, naksutinkoulutus on koulutusideologia. Naksutinkouluttaa voidaan ilman naksutinta ja kääntäen; kaikki naksuttimen käyttö ei suinkaan ole naksutinkoulutusta. Naksutin on erinomainen koulutuksen apuväline tarkan ajoituksen merkkaamisessa. Sen ääni on myös eläimelle yksiselitteinen, mikäli sitä vain käytetään yksiselitteisesti. Naksutin  toimii ehdollisena vahvisteena, jota seuraa aina ehdoton vahviste. Emme järjestä lainkaan erillisiä “naksutinkursseja”, sillä koulutusteknologian ja tutkimustietoa ei voi - eikä tarvitse - erotella erilliselle kurssille. Minkä teorian pohjalta silloin opettaisimme ja toimisimme niillä muilla kursseilla, jotka eivät ole “naksutinkurseja”? Oppiminen ja sen teoreettinen viitekehys on aina sama mutta itse naksutinta tarvitaan verrattain harvoin. Perustaitojen harjoittelussa sitä ei tarvita lainkaan. Voit itsenäisesti tutustua eläinkoulutusta käsitteleviin kirjoihin ja nettisivuihin, joita olemme koonneet linkkisivulle. Lisätietoa eläinkoulutuksesta ja sen historiasta, klassisesta ja operantista ehdollistamisesta, naksutinkoulutuksesta ja ennen kaikkea - itse käytännön koulutusta saat meiltä.
VahvisteKäyttäytymisen esiintymisen todennäköisyys lisääntyy RankaisuKäyttäytymisen esiintymisen todennäköisyys vähenee PositiivinenLisätään jotain NegatiivinenVähennetään jotain Positiivinen vahviste R+ (positive reinforcement) Negatiivinen vahviste R- (negative reinforcement) Positiivinen rankaisu P+ (positive punishment) Negatiivinen rankaisu P- (negative punishment) Operantin ehdollistamisen nelikenttä

Mikä operantti? Mikä positiivinen?

Naksutinkoulutus oli pitkään pelkästään ammattilaisten käyttämä menetelmä.