© Sami Nikkari
Iloiset Oppijat
Iloiset Oppijat - kouluttajat

Arvot ja koulutusmetodit

Visiomme on auttaa paremmin käyttäytyvien koirakansalaisten koulutuksessa ja samalla edistää tietoutta tutkimustietoon perustuvista koulutusmenetelmistä. Yksi tavoitteistamme on täyttynyt, kun oppilaamme kykenee itse suunnittelemaan ja arvioimaan oman koulutuksensa edistymistä.
Ydinosaamistamme on eläinten ja ihmisten oppimisen ohjaaminen ja valmennus. Korostamme koulutuksessamme perusasioiden hallinnan merkitystä ja tilanteiden ennakointia mahdollisten ongelmien ennaltaehkäisynä. Kuten on tapana sanoa: Lusikallinen ennakointia vastaa rekkalastillista jälkihoitoa. Eläinten oppimiskäsityksemme pohjautuu nykyisen tutkimustiedon mukaisesti behavioristiseen oppimisteoriaan, jossa klassinen ja operantti ehdollistuminen ovat oppimistapahtuman keskeisessä roolissa. Koulutus keskittyy haluttujen käytösten lisäämiseen - ei käytösten vähentämiseen. Siksi koulutuksessamme toiminnan aikaansaamisen pääperiaate on operantti ehdollistaminen positiivisen vahvisteen avulla. Tämä tarkoittaa oppimista oman toiminnan miellyttävistä seurauksista. Tällöin eläimen oppimisen edistyminen on parhaiten kouluttajan kontrolloimaa. Halutun toiminnan vahvistaminen on myös ainoa keino saada aikaan uusia käytöksiä. Kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisina meille on tärkeää pyrkiä mahdollisimman hyvään tietoisuuteen oman tietomme lähteistä. Omien toimintatapojen laaja-alainen ymmärtäminen on edellytys oman toiminnan kehittämiselle. Koulutettuina ammattilaisina emme voi siten koskaan toimia pelkän kokemustiedon varassa, vaan se vaatii myös teoreettisen viitekehyksen jossa toimitaan. Tutkimustieto on näin ollen koko toimintamme perusta, kun työskentelemme ihmisten ja eläinten oppimisen parissa. Noudatamme Suomen eläintenkouluttajat ry:n eettisiä sääntöjä. Lue myös “Mistä tunnistaa hyvän kouluttajan?
Iloiset Oppijat kaikki koolla Koirat kivellä

Kouluttajat (klikkaa nimeä)

Mikä operantti? Mikä positiivinen?