© Sami Nikkari
Iloiset Oppijat

Koulutuksen perusteet

Kurssilla harjoitellaan koulutuksen perustekijöitä: mietitään omia tavoitteita koiran kanssa ja harjoitellaan niiden toteuttamiseen tarvittavia taitoja. Myös koira oppii tällä kurssilla ;) Viikottaiset harjoitustehtävät luovat pohjan luoksetulolle, hihnassa kävelyyn, hoitotoimenpiteisiin, oman paikan oppimiseen, rauhoittumiselle ja myöhemmin yhä kehittyneemmille sovellutuksille. Koulutusryhmät ovat maksimissaan 4 koirakon pienryhmiä, jossa jokainen saa saman verran henkilökohtaista ohjausta. Passiivista rivissä seisomista ei näissä koulutuksissa ole luvassa. Kurssi alkaa ilman koiraa tapahtuvalla orientaatioluennolla. Tällöin sovitaan myös koiran kanssa tehtävien harjoitusten harjoituspaikat yhdessä ryhmän kanssa, ellei muuta ole ilmoitettu.

Yhteinen opetussuunnitelma

Koulutuksen perusteissa käydään koulutuksen rakenteesta käytännön harjoitteluin seuraavat tummennetut kohdat: Koulutuksen suunnittelu ja kirjanpito Käytöksen aikaansaaminen Alkuyleistys Vihjeen liittäminen Ärsykekontrolli Yleistäminen eri ympäristöihin Häiriöihin siedättäminen Kesto Määrä Etäisyys
Kurssi on suunnattu kaikille koiranomistajille. Koiran tai ohjaajan lähtötasolle ei ole erityisvaati- muksia kurssille osallistumisen ja pärjäämisen kannalta, sillä jokainen oppii tällä kurssilla varmasti jotain uutta. Sisällöltään se toimii hyvin sekä pentukurssina ja uusien koiran omistajien tietopakettina, että kertauksena vanhemmille konkareille. Tällä kurssilla tapahtuu myös usein erittäin nopeaa edistystä harjoitteluun tosissaan panostavilla. Halutessasi mennä nopeammin eteenpäin ja käydä kurssin opetussuunnitelman lisäksi muitakin koulutuksen rakenteen kohtia, valitse lisäksi jokin kurssiin liittyvistä edullisista lisäopetusvaihtoehdoista. Voit valita myös koko kurssin tilauksesta joko pelkästään itsellesi ja koirallesi tai yhdessä ystäviesi tai perheenjäsenten kanssa. Lisäopetus tai tilauskurssi ovat suositeltavat vaihtoehdot silloin, kun haluat treenata samalla kurssilla usemmalla koiralla tai haluat, että muutkin perheenjäsenet osallistuvat koulutukseen. Ainoa osallistumisen ehto on, että sinulla on koko kurssin ajan käytettävissä auto, johon voit laittaa koiran tauolle oman harjoitusvuorosi ulkopuolella. Yksi vaihtoehto autottomalle on tilauskurssi pelkästään sinulle ja koirallesi.

Kurssin tuntisuunnitelma

Suunnitelma on suuntaa antava. Vaikka tuntien aiheet ovat jokaisella kurssilla samat, voidaan niiden järjestystä ja käytettäviä opetusmenetelmiä ja harjoituksia vaihdella ryhmän tarpeen ja kehittymisen mukaan. 1. Luento tutustuminen ryhmäläisiin käytännön asioita kurssista koiran oppiminen ja koulutus 2. Kohti suuntautuva toiminta - Ohjaaja Harjoitus: Ohjaajan mekaaniset taidot - palkkauksen nopeus Harjoitus: Kontaktipeli o Käytöksen aikaansaamisen muodot: poiminta o Positiivinen vahviste käytöksen lisäämisessä o Ohjaajan ajoitus ja kriteerinasettelu Harjoitus: Autosta poistuminen o Negatiivinen rankaisu käytöksen vähentämisessä o Ohjaajan ajoitus ja kriteerinasettelu 3. Kohti suuntautuva toiminta - Kohdetyöskentely Harjoitus: Ohjaajan mekaaniset taidot - ajoitus Harjoitus: Kosketuskeppi o Käytöksen aikaansaamisen muodot: poiminta/shaping o Positiivinen vahviste käytöksen lisäämisessä o Negatiivinen rankaisu käytöksen vähentämisessä o Ohjaajan ajoitus ja kriteerinasettelu 4. Poispäinsuuntautuva toiminta - Luopuminen Harjoitus: Ohjaajan mekaaniset taidot - liikkuminen Harjoitus: Luopuminen o Käytöksen aikaansaamisen muodot: shaping o Positiivinen vahviste käytöksen lisäämisessä o Negatiivinen rankaisu käytöksen vähentämisessä o Ohjaajan ajoitus ja kriteerinasettelu 5. Rauhoittuminen Harjoitus: Ohjaajan mekaaniset taidot - ajoitus Harjoitus: Paikalla pysyminen o Käytöksen aikaansaamisen muodot: poiminta o Positiivinen vahviste käytöksen lisäämisessä o Ohjaajan ajoitus ja kriteerinasettelu

Ilmoittautuminen

http://goo.gl/forms/ZcQzCOZkEw
Katkennut kosketuskeppi Ilmoittaudu