© Sami Nikkari
Iloiset Oppijat

Kohdetyöskentely

“Kohdetyöskentelyyn sisältyy koko erottelevan vahvistamisen periaate. Eläin oppii erottamaan, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei.” (Wirén & Romppainen 2012)

Kohdetyöskentely on hauskaa ja hyödyllistä sekä koiralle että

sen ohjaajalle

Kuten muidenkin perustaitojen harjoittelussa, myös kosketuskepin ja kosketusalustan harjoittelussa on pohjimmiltaan kyse laaja-alaisen oppimisen siirtovaikutuksen luomisesta. Kosketuskeppi ja kosketusalusta ovat kumpikin helppoja koulutettavia ja niiden mukanaan tuomat hyödyt ja käyttösovellutukset ovat loputtomat. Kosketuskeppi voi olla ensimmäinen operantisti palkkion avulla koiralle opetettu käytös, joten sen mieluisuus ja vahvuus voivat tulla yllätyksenä koiran omistajalle. Vapaana oleva koira joko pysyttelee paikoillaan tai on menossa jotain kohti. Koiran liikkuminen jotain kohti on yhteisenä tekijänä suurimmassa osassa sille arjessa tai harrastuksissa opetettavista käytöksistä. Kohdetyöskentelyn perusharjoitteet (kosketuskeppi ja -alusta) ovat siten yhtäältä erinomaista aktiivisen koiran keskittymiskykyä parantavaa, toisaalta hieman myös flegmaattisemman koiran aktiivisuustasoa nostavaa harjoittelua. Kohteiden avulla myös koiran kouluttajan on helppo ja hauska oppia koulutuksen perusasioita ja oppimisen lainalaisuuksia arkiuskomuksiin ja kansanperinteeseen perustuvan kikkailun sijasta. Kurssilla saat harjoitusta koulutuksen edistymisen kannalta kolmesta keskeisimmästä kohdasta: kriteeri ajoitus vahvistetiheys. Kaiken perusedellytys on tietenkin toimiva vahviste (koira tavoittelee sitä kyllästymättä). Syyt koulutuksen heikkoon edistymiseen useimmilla koiran omistajilla löytyy ensimmäiseksi toimimattomasta vahvisteesta. Mikäli asia ei ole vahvisteen toimivuudesta kiinni, löytyy syy pääsääntöisesti epäselvästä kriteeristä ja/tai epäselvästä palkkauksen ajoituksesta. Vahvistetiheys on myös suoraan verrannollinen kriteeriin: liian vaikeaksi asetettu kriteeri ei tuota onnistumisia, jolloin oppiminenkin on hidasta.

Mihin kohdetyöskentelyä voi soveltaa?

Autoon meneminen, käsittely, hoitotoimenpiteet, näyttelyt, häkkiin meneminen, oma paikka, agilityn esteet, tokon ruutu, ohjattu nouto, tunnistusnouto, noutaminen, esineiden tai ihmisten etsintä, eteen lähetys, eri suuntiin ohjaaminen, vesipelastus jne. Avustajakoirien koulutuksessa kohteiden käyttö on arkipäivää. Koirat nostavat erilaisia lattialle pudonneita esineitä, sytyttävät ja sammuttavat valot valokatkaisinta painamalla, avaavat oven painamalla tassulla kahvasta ja sulkevat oven vetämällä hampaillaan köydestä. Ne tuovat puhelimen sen hälyttäessä ja johdattavat sokean paikasta toiseen erehtymättä. Erilaisia kohteita käyttäen voidaan koiraa liikuttaa paikasta toiseen paljon tehokkaammalla tavalla kuin houkuttelemalla sitä makkaran perässä tai pakottamalla sitä fyysisesti. Agilityharrastus perustuu erilaisten kohteiden nopeaan tunnistamiseen ja niillä suoritettaviin erilaisiin tehtäviin. Esineiden noutaminen ja kantaminen on monille koirille luontaista käyttäytymistä. Perusasento, käsittely, maahanmeno, kumartaminen, ryömiminen, suunnat, kohteille lähettäminen, esteet, etsintä, hajuerottelu, viesti, jälki, haku jne. Lista erilaisista kohteiden käyttösovellutuksista on lähes loputon. Säännöllisellä harjoittelulla perusharjoitteet tukevat oppimisen siirtovaikutusta, joka mm. lisää koiran kykyä tarjota hallittua toimintaa erilaisiin kohteisiin. Koira vähentää, tai jopa lopettaa, omistajan näkökulmasta tarkoituksettoman vouhottamisen ja tarjoaa keskittyneesti enemmän oikeansuuntaisia ja selkeitä käytöksiä. Arkielämässä tämä on hyödyllistä kun halutaan opettaa koiralle väärin tekemisen sijasta oikeita käytöksiä. Kurssiin kuuluu neljä erilaista kohdetyöskentelyn perusharjoitusta, joista jokainen toimii yksinäänkin erinomaisena koiran keskittymiskykyä lisäävänä harjoituksena. 1. Kosketuskeppi/Vaaputin 2. Erottelukeppi 3. Kosketusalusta 4. Laatikkoleikki Kenelle? Omien koulutustaitojen kehittäjälle,  joka haluaa oppia käytöksen lisäämisestä Koiran aktivoijalle Haasteellisen koiran omistajalle Koiraharrastuslajeista kuten: agility, toko, viesti, haku, jälki, etsintä, koiratanssi kiinnostuneet tai niihin valmistautumisessa haasteita kohdanneet Itselleen ja koiralleen piristystä hauskan yhdessä tekemisen parista hakeville Eläimen oppimisesta ja sen käytökseen vaikuttamisesta kiinnostuneille Ihan jokaiselle koiran rodusta, iästä tai osaamisesta riippumatta Kurssilla tarvittavat apuvälineet Kurssilla tarvittavia apuvälineitä voi ostaa meiltä, tehdä itse tai etsiä jostain muualta. Kosketuskeppi (teleskooppi, 15 €) Erottelukeppi (puinen kaksivärinen, 10 €) Kosketusalusta (muoto ja värierottelulaatat 3 kpl, 12 €) Vaaputin (betoni 16 €) Laatikko Lisäharjoituksissa Noutoesine (5-20 €)

Hinta

99 €/koirakko Kurssin hintaan kuuluu erottelukeppi

Ilmoittautumiset

http://goo.gl/forms/mqapM7L9Ni