Osaako    koirasi    luotettavasti    ne    asiat,    joita    haluaisit    sen osaavan?   Koetko   pystyväsi   itsenäisesti   vaikuttamaan   koiran käyttäytymiseen    vai    tarvitsetko    siihen    erilaisia    kikkoja    ja ulkopuolista   apua?   Tuntuuko   koiran   koulutus   loputtomalta, juuri      omalle      koiralle      sopivien      vinkkien      ja      kikkojen etsinnältä?     Tuntuuko     että     erilaisia     neuvoja,     vinkkejä     ja kikkoja on yhtä monta kuin on niiden esittäjiäkin? Koiran   tuloksellinen   koulutus   ei   ole   kikkailua   ja   loputonta   kokeilua.   Se   on ennen   kaikkea   mekaaninen   taitolaji,   jossa   jokainen   voi   kehittyä.   Fyysisenä suorituksena    se    ei    useimmille    ole    autolla    ajamista    monimutkaisempaa. Autokoulun   käytyäsi   osaat   ajaa   erilaisia   autoja   ilman,   että   käyt   autokoulun yhä   uudelleen.   Meillä   on   tavoitteenamme   tarjota   sinulle   työkalut,   joilla   voit selvitä ei ainoastaan nykyisen koirasi, vaan myös tulevien koiriesi kanssa. Vaikka   autoilu   tai   koiran   koulutus   ovatkin   yksinkertaisia   asioita,   ei   se   ole   aina kuitenkaan        helppoa.        Koiran        käytöksen        -                kuten        vaihtuvien liikennetilanteidenkin    -    seuraaminen    on    kuitenkin    sitä    helpompaa,    mitä paremmin    tietyt    perusasiat    olet    sisäistänyt    ja    oppinut    automaatiotasolle saakka.   Sen   vuoksi   kaikkein   tärkeimpänä   pidämme   perustaitojen   harjoittelua ja koiranomistajan omaa halua muuttaa omaa toimintaansa.

TERVETULOA

KOULUTUKSET

EI JOKAISELLE JOTAKIN VAAN TARKOITUKSENMUKAISTA KOULUTUSTA TULOKSIA HALUAVALLE
“Those who do not move, do not notice their chains.” - Rosa Luxemburg
PERUSTASO Perustason kurssit sopivat kaikille ikään ja taitotasoon katsomatta.
LUE LISÄÄ LUE LISÄÄ
JATKORYHMÄT Kun haluat syventää osaamistasi kouluttajana ja koirasi käyttäytymisen muokkaajana, löydät jatkoryhmistä sopivan ryhmän.
LUE LISÄÄ LUE LISÄÄ
TOKO Kun osaat koirasi kanssa perusasiat, niiden pohjalle on yksinkertaista rakentaa vahvoja käytöksiä.
LUE LISÄÄ LUE LISÄÄ
OLEMME SOMESSA
SIJAINTI ROVANIEMI
YHTEYSTIEDOT etunimi.sukunimi@iloisetoppijat.fi

ARVOT JA EETTISET PERIAATTEET

Koulutuksen    ja    oppimisen    koulutettuina    asiantuntijoina    ja    ammattilaisina    toimintamme    perustuu    tieteelliseen    tutkimustietoon.    Käsityksemme    koiran oppimisesta   pohjautuu   behavioristiseen   oppimiskäsitykseen,   ja   käytöksen   aikaansaamisen   tapana   pidämme   operanttia   ehdollistamista    positiivisen   vahvisteen avulla. Eläinkäsityksemme mukaan koira on tunteva, ajatteleva ja aktiivisesti omaa mielihyvää hakeva toimija, joka oppii oman toiminnan seurauksista. Ihmisen   ymmärrämme   aktiivisena   toimijana,   jonka   tekemiin   nykyisiin   valintoihin   aikaisemmat   kokemukset   vaikuttavat   ja   joiden   päälle   uusi   tieto   rakentuu. Aikaisempi   tieto   voi   toimia   uuden   omaksumisen   hidasteena   tai   edistäjänä.   Oppimisen   prosessiluonteisuudesta   johtuen   koulutuksemme   ovat   lähtökohtaisesti kurssimuotoisia   ja   järjestelmällisesti   eteneviä   useamman   viikon   oppimiskokonaisuuksia,   jolloin   oman   aikaisemman   ja   nykyisen   tiedon   reflektoinnille   on riittävästi aikaa. Noudatamme Suomen eläintenkouluttajat ry:n eettisiä sääntöjä. Lue myös Mistä tunnistaa hyvän kouluttajan?
LUE LISÄÄ LUE LISÄÄ

TERVETULOA

Osaako    koirasi    luotettavasti    ne    asiat, joita     haluaisit     sen     osaavan?     Koetko pystyväsi      itsenäisesti      vaikuttamaan koiran   käyttäytymiseen   vai   tarvitsetko siihen   erilaisia   kikkoja   ja   ulkopuolista apua?       Tuntuuko       koiran       koulutus loputtomalta,      juuri      omalle      koiralle sopivien         vinkkien         ja         kikkojen etsinnältä?      Tuntuuko      että      erilaisia neuvoja,    vinkkejä    ja    kikkoja    on    yhtä monta kuin on niiden esittäjiäkin? Koiran   tuloksellinen   koulutus   ei   ole   kikkailua   ja loputonta      kokeilua.      Se      on      ennen      kaikkea mekaaninen   taitolaji,   jossa   jokainen   voi   kehittyä. Fyysisenä     suorituksena     se     ei     useimmille     ole autolla   ajamista   monimutkaisempaa.   Autokoulun käytyäsi    osaat    ajaa    erilaisia    autoja    ilman,    että käyt      autokoulun      yhä      uudelleen.      Meillä      on tavoitteenamme   tarjota   sinulle   työkalut,   joilla   voit selvitä   ei   ainoastaan   nykyisen   koirasi,   vaan   myös tulevien koiriesi kanssa. Vaikka      autoilu      tai      koiran      koulutus      ovatkin yksinkertaisia   asioita,   ei   se   ole   aina   kuitenkaan helppoa.    Koiran    käytöksen    -        kuten    vaihtuvien liikennetilanteidenkin   -   seuraaminen   on   kuitenkin sitä   helpompaa,   mitä   paremmin   tietyt   perusasiat olet     sisäistänyt     ja     oppinut     automaatiotasolle saakka.       Sen       vuoksi       kaikkein       tärkeimpänä pidämme         perustaitojen         harjoittelua         ja koiranomistajan     omaa     halua     muuttaa     omaa toimintaansa.

KOULUTUKSET

EI JOKAISELLE JOTAKIN VAAN TARKOITUKSENMUKAISTA KOULUTUSTA TULOKSIA HALUAVALLE
PERUSTASO Perustason kurssit sopivat kaikille ikään ja taitotasoon katsomatta.
LUE LISÄÄ LUE LISÄÄ
JATKORYHMÄT Kun haluat syventää osaamistasi kouluttajana ja koirasi käyttäytymisen muokkaajana, löydät jatkoryhmistä sopivan ryhmän.
LUE LISÄÄ LUE LISÄÄ
TOKO Kun osaat koirasi kanssa perusasiat, niiden pohjalle on yksinkertaista rakentaa vahvoja käytöksiä.
LUE LISÄÄ LUE LISÄÄ
“Those who do not move, do not notice their chains.” - Rosa Luxemburg

ARVOT JA EETTISET

PERIAATTEET

Koulutuksen   ja   oppimisen   koulutettuina   asiantuntijoina ja    ammattilaisina    toimintamme    perustuu    tieteelliseen tutkimustietoon.      Käsityksemme      koiran      oppimisesta pohjautuu      behavioristiseen      oppimiskäsitykseen,      ja käytöksen   aikaansaamisen   tapana   pidämme   operanttia ehdollistamista          positiivisen         vahvisteen         avulla. Eläinkäsityksemme   mukaan   koira   on   tunteva,   ajatteleva ja   aktiivisesti   omaa   mielihyvää   hakeva   toimija,   joka   oppii oman toiminnan seurauksista. Ihmisen     ymmärrämme     aktiivisena     toimijana,     jonka tekemiin   nykyisiin   valintoihin   aikaisemmat   kokemukset vaikuttavat     ja     joiden     päälle     uusi     tieto     rakentuu. Aikaisempi      tieto      voi      toimia      uuden      omaksumisen hidasteena              tai              edistäjänä.              Oppimisen prosessiluonteisuudesta    johtuen    koulutuksemme    ovat lähtökohtaisesti     kurssimuotoisia     ja     järjestelmällisesti eteneviä      useamman      viikon      oppimiskokonaisuuksia, jolloin       oman       aikaisemman       ja       nykyisen       tiedon reflektoinnille on riittävästi aikaa. Noudatamme Suomen eläintenkouluttajat ry:n eettisiä sääntöjä. Lue myös Mistä tunnistaa hyvän kouluttajan?
SIJAINTI ROVANIEMI
YHTEYSTIEDOT etunimi.sukunimi@iloisetoppijat.fi
OLEMME SOMESSA  
ILOISET OPPIJAT
ILOISET OPPIJAT